>

Cacovický ostrov


Poloha:
 Park leží v blízkosti ulic: Cacovická, Zlatníky, Olší.

Rozloha: 8,4 ha

GPS: 49.2198819N,16.6388403E, 49.2267347N, 16.6402483E

Spojení MHD:  Do blízkosti se dostanete linkami č. 4 a 75. Nejblíže leží zastávka Proškovo náměstí, od které je to nejblíže doprostřed ostrova, ale lze použít i zastávky Maloměřický most, Čtvery hony, nebo Obřanský most.

Historie

Cacovický ostrov dostal název po zaniklé vesnici, která se zde nacházela a která je zmiňována v historických pramenech již od 12. století.  Nachází se v široké nivě řeky Svitavy, která jej ohraničuje z jihovýchodní strany. Ze severozápadní strany je od „pevniny“ oddělen mlýnským náhonem, který má pravděpodobně původ v bývalém rameni Svitavy.  Na severovýchodním konci ostrova se nachází betonový splav z roku 1904 a také jedna ze šesti lávek a mostů, které ostrov spojují s okolím. Do dnešní podoby, kdy se jedná o klidovou zónu, byl Cacovický ostrov upraven při regulaci vodních toků v 60. letech 20. století, ale ve spodní části stále zůstal zachován původní charakter s některými slepými rameny.  Dříve byl právě Cacovický ostrov, konkrétně mlýn, začátkem oblíbené nedělní, výletní trasy, která končila buď u půjčovny loděk v Obřanech, nebo v některé z výletních restaurací v Bílovicích nad Svitavou.

Současnost

Atraktivní umístění na v blízkosti MHD i na trase oblíbené cyklostezky dělá z Cacovického ostrova zajímavým místem pro trávení volného času. Zejména poté, co byl ostrov v roce 2011 revitalizován. Výrazným prvkem, jak funkčním, tak estetickým je nová dřevěná lávka v jihovýchodní části ostrova, blízko ulice Říční. Díky ní je možné projít, nebo projet po celé východní straně ostrova až ke splavu v severní části. V průběhu revitalizace byly vystavěny nové cesty, převážně se štěrkovým povrchem, přibyly lavičky. V části naproti ulice Olší, severně od tenisových kurtů bylo vybudováno oplocené dětské hřiště se spoustou herních prvků.

Flora

V části severně od parovodu byl proveden pokus obnovy ekosystému údolní nivy Svitavy. Toho má být docíleno odstraněním suchých dřevin a porostů, jako např. akátů, ovocných a okrasných dřevin, které neodpovídají lužnímu typu. Namísto toho byly vysazeny duby, javory, lípy, jasany, svídy, hlohy nebo vrby. Také byla prohloubena terénní deprese v místě severně od parovodu a byl zde proveden osev travním porostem odpovídajícím nivním oblastem.  V tomto místě byl také vysázen půlkruh dubů a uprostřed umístěna plastika „Setkávání“, jako odkaz na keltskou kulturu, jejíž památky byly v těchto místech objeveny při archeologickém výzkumu v roce 1941.

 

Aktivity

Na Cacovickém ostrově, nebo v jeho bezprostřední blízkosti lze provozovat velké množství aktivit. Je zde například hřiště na rugby a americký fotbal, tenisové kurty, dětské hřiště, cvičiště, překážková dráha a výběh pro psy a fotbalové hřiště. U tenisových kurtů i fotbalového hřiště jsou pak stánky s občerstvením, kde je možné doplnit tekutiny i energii, nebo jen sledovat ostatní při sportování.  Břeh řeky Svitavy je pak častým a oblíbeným místem rybářů.


Pro inspiraci uvádíme příklad činností, které je v parku možné provozovat:
piknik, opalování, freesbee, běh, jogging, jízda na kole, plavání, koupání, ležení na trávě, ležení na dece, houpání, slackline, fotbal (všeho druhu), rugby, tenis, nohejbal, hra na slepou bábu, jízda na lodi, házení kamenů do vody, schovávání ve vysoké trávě, fotografování, geocaching, pouštění draků, venčení psů, jízda na koni, chytání ryb, chytání lelků, chytání bronzu, žonglování.

Pro kačery: samozřejmě i zde se nachází kešky, dokonce hned tři - Cacovický ostrov, Cacovický náhodn a Ragby keš. V blízkém okolí je pak mnoho dalších. 


   
 
   

 

© p.h. 2013

Fotogalerie

Video